×

Kluczowe informacje o Prefinansowaniu w Programie Czyste Powietrze+

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+ obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Jest to nowa forma dofinansowania, która ma ułatwić dostęp do programu osobom o najniższych dochodach.

Zasady działania Prefinansowania w programie Czyste Powietrze+


Dzięki prefinansowaniu beneficjenci po uzyskaniu zgody z Funduszu mogą otrzymać do 50% kwoty dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Beneficjent na rzecz wykonawcy wpłaca jedynie kwotę VAT +  ewentualną różnicę, którą wykracza poza kwotę, na którą opiewa przyznana dotacja. Pozostałe 50% kwoty dotacji wypłacane jest przez Fundusz po zakończeniu inwestycji przez wykonawcę i rozliczeniu wydatków.

Zalety prefinansowania

Prefinansowanie ma wiele zalet. Najważniejsza z nich to fakt, że więcej osób może skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze+.

Dzięki prefinansowaniu, beneficjenci nie muszą dysponować własnymi środkami na rozpoczęcie inwestycji. Jest to zatem finansowe odciążenie na start, które otwiera możliwość do skorzystania z dotacji osobom, które nie dysponowały większymi kwotami pieniędzy.

Dodatkowo Prefinansowanie skraca czas realizacji inwestycji. Beneficjenci mogą rozpocząć prace termomodernizacyjne od razu po otrzymaniu umowy o dofinansowanie z Funduszu.

Skorzystanie z prefinansowania w programie Czyste Powietrze+ może znacząco zmniejszyć koszty przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku
.

Dlaczego?

Warunki prefinansowania

Aby skorzystać z prefinansowania, beneficjenci muszą spełnić następujące warunki:

Wypłata prefinansowania

Prefinansowanie jest wypłacane bezpośrednio na konto wykonawcy. Wniosek o wypłatę prefinansowania składa się w formie elektronicznej w terminie 14 dni od zawarcia umowy z wykonawcą.

Czas realizacji przedsięwzięcia

Czas realizacji przedsięwzięcia, na które udzielone jest prefinansowanie, wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ważne informacje o prefinansowaniu

Czy prefinansowanie ma jakieś wady?

Jedyną kwestią, którą może budzić wątpliwości jest różnica w czasie realizacji prac termomodernizacyjnych, która w przypadku Prefinansowania zostaje wydłużona z uwagi na formalności związane z uzyskaniem zgody od Funduszu, a potem wypłat transz.

W przypadku standardowej procedury beneficjent programu Czyste Powietrze składając wniosek o dofinansowanie jest w stanie rozliczyć koszty kwalifikowane nawet do pół roku przed złożeniem wniosku.

Biorąc jednak pod uwagę początkowy koszt, którego z Prefinansowaniem unikamy, nie wydaje się to być dużą przeszkodą.

Wsparcie w pozyskaniu Prefinansowania do Programu Czyste Powietrze +

W TermoModernizacje Sp. z o.o. nie tylko dostarczamy informacji o aktualnych dotacjach, ale także oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania prefinansowania do Programu Czyste Powietrze+. Nasz doświadczony zespół jest gotowy, by pomóc Ci na każdym etapie.

Po pierwsze, możesz skontaktować się z nami, a my pomożemy Ci ocenić, czy spełniasz warunki programu i czy możesz skorzystać z prefinansowania. Następnie, przeprowadzimy Cię przez wszelkie formalności i pomożemy w przygotowaniu wniosku.

Ale to nie wszystko. Działamy kompleksowo. W TermoModernizacje Sp. z o.o. przeprowadzimy też prace termomodernizacyjne, które pozwolą Ci wykorzystać środki prefinansowania w najbardziej optymalny sposób, dbając o najwyższą jakość wykonanych – to nasza specjalność.

Dzięki naszemu wsparciu możesz spokojnie podjąć kroki w kierunku poprawy efektywności energetycznej swojego domu i zacząć oszczędzać na rachunkach za energię.

Zachęcamy do kontaktu i z pomocą naszych doradców do skorzystania z prefinansowania w programie Czyste Powietrze+.

> Skontaktuj się