×

Polityka ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO https://termomodernizacje.pl/

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej Użytkownik lub Ty), będących użytkownikami  serwisu internetowego https://termomodernizacje.pl/, dalej Serwis), a także danych osobowych innych osób (w tym naszych partnerów biznesowych i osób ich reprezentujących, kandydatów do pracy i osób, które kontaktują się z nami w innych sprawach), przekazywanych drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną, osobiście w siedzibie Administratora lub w jakikolwiek inny sposób.

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Termomodernizacje sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, 18-400, ul. Poznańska 90 (Administrator lub my).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: RODO@termomodernizacje.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych

I. Kontakt poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Sklepie

 1. Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i inne dane, które podasz w trakcie rozmowy lub w treści korespondencji. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 1. obsłudze bieżących kontaktów, w tym rozpatrywaniu Twoich zapytań i udzielaniu na nie odpowiedzi,
 2. zapewnieniu prawidłowej obsługi Klienta, w tym zamówień – w tym na doskonaleniu procesu obsługi Klienta i jakości świadczonych usług, w ramach monitoringu poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych, a także realizacji celów analitycznych i statystycznych związanych z procesem obsługi Klienta,
 3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by udzielić Ci odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.
 2. Dane osobowe są przechowywane:
 1. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami przy pomocy formularza kontaktowego lub w inny sposób – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości;
 2. w przypadku, gdy dane będą przetwarzane dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 II. Zgłaszanie reklamacji

 1. Jeśli zgłaszasz reklamację dotyczącą np. naszej oferty, korzystania z Serwisu, lub dotyczącą dokonanych zakupów usług, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w tym dane identyfikujące Ciebie i dotyczące przedmiotu reklamacji, np. zakupionych, reklamowanych usług. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji, zgodnie z zawartymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze zgłoszeń naszych Klientów i dbaniu o jakość oferowanych produktów i usług, a także na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.
 4. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Twojej reklamacji, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 III. Prezentowanie ofert Serwisu

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w związku z Twoim korzystaniem z Serwisu.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów (reklama kontekstowa).
 3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz tych zaufanych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego również na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów w sposób dopasowany do Twoich zainteresowań, które ustalamy w oparciu o analizę Twojego zachowania (reklama behawioralna). Takie przetwarzanie danych osobowych obejmuje również profilowanie naszych Użytkowników.
 4. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prowadzimy także analizy i statystyki dotyczące dostarczania i skuteczności prezentowanych Ci reklam dla potrzeb ulepszania funkcjonalności Serwisu i naszych usług, jak również zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prezentację treści w Serwisie, w tym treści prezentowanych w sposób dostosowany do Twoich zainteresowań.
 6. Dane osobowe są przechowywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub do czasu ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań.

 IV. Otrzymywanie newslettera i innych treści marketingowych drogą elektroniczną

 1. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do dokonania takiej wysyłki, tj. podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Dane te pozyskaliśmy od Ciebie.
 2. Dodatkowo, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do dopasowywania treści newslettera do Twoich zainteresowań, które ustalamy w oparciu o analizę Twojego zachowania i dotychczasowych zakupów, w tym dla potrzeb stworzenia prognozy na przyszłość (profilowanie). W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych zainteresowań.
 3. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na realizacji działań marketingowych w postaci wysyłki zamówionych informacji handlowych wobec osób, które wyraziły choćby jedną z poniższych zgód, w tym w drodze profilowania, a także na realizacji potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem:
  1. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci bezpłatnego newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych oraz kuponach rabatowych) pocztą elektroniczną,
  2. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci informacji o promocjach oraz kuponach rabatowych, drogą telefoniczną (w tym SMS),
  3. zgodę na otrzymywanie w ramach newslettera informacji handlowych oraz kuponów rabatowych dotyczących podmiotów trzecich, będących naszymi partnerami biznesowymi.
 4. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych – jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli Ci ich wysyłać.
 5. Aby zapobiec błędom i nieuprawnionemu użyciu danych, stosujemy procedurę double opt-in – po wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera lub innych treści marketingowych otrzymasz od nas mailową prośbę o potwierdzenie wyrażonych zgód. Dopiero po kliknięciu w link zawarty w przesłanej wiadomości mailowej, zostaniesz umieszczony na liście marketingowej.
 6. Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje. Masz prawo wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wysyłki treści marketingowych dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody na otrzymywanie newslettera lub innych treści marketingowych, skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub do czasu ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań.

 V. Udział w konkursach

 1. Jeśli przystąpiłeś do organizowanego przez nas konkursu to przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do jego przeprowadzenia oraz rozliczenia. Dane te pozyskaliśmy od Ciebie.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na realizacji działań marketingowych w postaci prowadzenia konkursów promocyjnych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Dane osobowe są przechowywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub do czasu ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań, tj. rozliczenia konkursu.

 VI. Korzystanie z naszych portali społecznościowych

Ponieważ chcemy być z Tobą w stałym kontakcie, posiadamy konta w portalach społecznościowych, gdzie możesz nas odwiedzić i wejść z nami w interakcję (np. zostawić komentarz, polubić post czy go udostępnić). W takim przypadku dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych znajdziesz klikając na nazwę poszczególnego: Facebook  Instagram Tik Tok

 VII. Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi

 1. Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).
 2. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
   1. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
   2. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 3. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

VIII. Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy naszych Klientów lub partnerów biznesowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz (standardowo są to: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na Twoje umocowanie do reprezentacji podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu którego działasz. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).
 2. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
   1. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności,
   2. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
   3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  2. realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

IX. Udział w rekrutacji

 1. Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy:
 1. Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania przez Ciebie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich dostarczenie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.
 4. Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym zostały zebrane, lub do czasu wycofania Twojej zgody (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).
 5. Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres 1 roku, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody.

 X. Korzystanie z praw przysługujących zgodnie z przepisami RODO

 1. Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
 1. Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
 2. Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są nasi podwykonawcy, spółki powiązane, poczta, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi wykonawcze, IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące dla nas usługi), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.
 2. Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. np. USA, do których transfer jest niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce celów przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim poprzez:
 1. Masz prawo uzyskać kopię wspomnianych standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za naszym pośrednictwem.

Przysługujące Ci prawa

 1. Przysługuje Ci prawo do:
 1. W przypadku, w którym wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. informacji handlowych), przysługuje Ci także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane w oparciu o zgodę, to uprzednio poinformujemy Cię o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić Ci możliwość wyrażenia zgody; wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje.
 2. W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mail RODO@termomodernizacje.pl.
 3. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies i podobne technologie

 1. Kluczowe informacje
 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera (lub innego urządzenia, przy pomocy którego korzystasz z Serwisu) lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).
 3. Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy serwisu internetowego.
 4. Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu poprawy komfortu korzystania z Serwisu, integracji Serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców lub w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych, tj. dla potrzeb wyboru i dostarczenia odpowiednich dla Ciebie reklam oraz prowadzenia analiz i statystyk dotyczących dostarczania i skuteczności tych reklam. Innych niż niezbędnych plików cookies używamy tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 1. Systemowe pliki cookie – techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z serwisu itp. – ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego (w tym co do: utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, uwierzytelniania w Sklepie i dokonywania płatności). Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego Serwis.
 2. Pliki cookie, które poprawiają komfort korzystania z serwisu www – ta grupa plików cookie umożliwia nam optymalizację działania Serwisu. Dzięki niej możemy zapamiętać Twoje indywidualne wybory oraz dostarczać treści lepiej dopasowane do Twoich preferencji.
 3. Reklamowe pliki cookies – ta grupa plików cookie pozwala nam oraz naszym zaufanym partnerom śledzić Użytkownika na stronach internetowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Celem ich stosowania jest wyświetlanie reklam interesujących dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cennych dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 4. Analityczne pliki cookies – ta grupa plików cookie pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

2. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim urządzeniu zostaną zapisane pliki cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

W poniższych linkach znajdziesz informacje z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jak samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony internetowej:

Pamiętaj również, że podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

Możesz w każdej chwili zweryfikować status aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki internetowej, z której korzystasz, np. przy pomocy poniższych linków:  http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

3. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas i naszych zaufanych partnerów

Pamiętaj, że osoby trzecie (w tym Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, dalej Facebook, oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalej Google) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu lub Aplikacji i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, dostarczanym przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich ciągłej optymalizacji.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z Serwisu, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj. Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj.

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym treścią standardowych klauzul umownych będących jej elementem.

Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów, dostępne są tutaj.

Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych, w tym pozwala na analizę gromadzonych danych. Google AdWords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie Google AdWords dostępne są tutaj.

W związku z korzystaniem z narzędzi biznesowych Facebooka, wraz z Facebook pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, w oparciu o uzgodnienia pomiędzy współadministratorami zawarte w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO. Zgodnie z tymi uzgodnieniami, odpowiadamy za przekazanie Ci poniższych informacji:

Facebook pełni także rolę naszego podmiotu przetwarzającego, przy czym może on przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne.

Możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta w serwisie Facebook.

Jest to narzędzie analityczne dostępne w ramach serwisu Facebook, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Sklepie, dostarczane przez Facebook, Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), jak również umożliwiające kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Narzędzie to gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Sklepu, które następnie przekazywane są na serwery Facebook. Pamiętaj, że Facebook może je łączyć z innymi informacjami, które pozyskał w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu Facebook, a następnie wykorzystywać dla swoich własnych celów (w tym marketingowych).

Zmiany Polityki

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 15.05.2023r.