×

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podanych na formularzu

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TERMOMODERNIZACJE Sp. z o.o. ul. Poznańska 90, 18-400 Łomża (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail:  RODO@termomodernizacje.pl lub pod numerem 666708090
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania, w tym w przypadku zainteresowania przedstawienia oferty oraz podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również w celu wysyłki treści marketingowych (zawierających w szczególności informacje o produktach i usługach Spółki) na podany numer telefonu oraz adres e-mail.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na realizacji kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania oraz przedstawienia oferty, podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę treści marketingowych na podany numer telefonu oraz adres e-mail podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji kontaktu oraz wysłania treści marketingowych na podany numer telefonu lub adres e-mail.
  5. Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni m.in. za kontakt, obsługę i wysyłkę treści marketingowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. m.in. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie do tego niezbędnym.
  6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania,
    w związku z czym dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.