×

Czy można łączyć dofinansowania na termomodernizacje?

Pytanie czy można łączyć dofinansowania na termomodernizacje często towarzyszy osobom, które chcą skorzystać z dotacji i dofinansowania na termomodernizację. Spróbujemy dziś przybliżyć Wam ten temat i w pigułce przedstawić najważniejsze informacje. Najprościej mówiąc ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi programami rządowymi. Oznacza to, że jeżeli korzysta się z ulgi termomodernizacyjnej można jednocześnie ubiegać o dotację z programów Mój Prąd, Czyste Powietrze, Moje Ciepło, dotacje gminne itd. Jedyne, czego nie można zrobić to odliczyć wydatków na np. fotowoltaikę, które zostały sfinansowane z dotacji Mój Prąd lub Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które otrzymały dotację z programu Czyste Powietrze. Dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Jeśli podatnik otrzymał dotację w ramach programu Czyste Powietrze, to będzie miał prawo do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej tylko od pozostałej części kosztów poniesionych na termomodernizację, która nie została pokryta przez dotację. Warto mieć na uwadze, że łączna wartość dotacji z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Ulga termomodernizacyjna a program Mój Prąd

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać po odebraniu dotacji w programie Mój Prąd. Cena instalacji powinna być pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie ujęta w PIT.

Program Mój Prąd a program Moje Ciepło

Program Mój Prąd i Moje Ciepło pozwalają na połączenie dofinansowania. Dzięki temu można uzyskać lepszy efekt energetyczny. Dotacje łączą się, jeżeli dofinansowanie dotyczy różnych elementów. Bez problemu można otrzymać dofinansowania na oba systemy. Jeśli w inwestycji znajdowałyby się elementy, które można potraktować jako koszty kwalifikowane w obu programach – np. bufor ciepła, po stronie wnioskodawcy jest obowiązek upewnienia się, że nie ubiega się o podwójne dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze jest najbardziej kompleksowy pod względem udzielanych dotacji na termomodernizację. Z kolei ulga termomodernizacyjna ma najmniej wykluczeń. Program Moje Ciepło dotyczy tylko nowych domów, a Mój Prąd wymaga fotowoltaiki. Należy pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wysokość otrzymanej dotacji obniża kwotę, którą możemy odliczyć od podstawy opodatkowania.

Otrzymaj wsparcie w uzyskaniu najlepszego dofinansowania na termomodernizację

Powyższe kwestie wydają Ci się skomplikowane? Spokojnie. Pomożemy Ci w dobraniu najlepszego dofinansowania na termomodernizację. Nasi specjaliści od dofinansowań TermoModernizacje.pl pomogą Ci w dobraniu najlepszej opcji z uwzględnieniem wszystkich dostępnych na rynku dofinansowań.
Dzięki nam otrzymasz odpowiednią pomoc i rozwiązania, które pozwolą zrealizować Twoje inwestycyjne.
Już teraz zapisz się na darmową konsultację.