×

Co warto wiedzieć o programie Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest jednym z najważniejszych inicjatyw rządu, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Jest to kompleksowy program, skierowany głównie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację swoich budynków w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Program realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze jest doskonałym przykładem synergii pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym. Przyczynia się do rozwoju sektora energii odnawialnej, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju innowacyjnych technologii ekologicznych. Działania podejmowane w ramach programu wpisują się w globalne trendy walki ze zmianami klimatycznymi i dążenie do zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2018 roku i ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących głównie z sektora ciepłowniczego. Program wspiera właścicieli budynków w finansowaniu termomodernizacji, wymianie starych kotłów na nowoczesne i bardziej ekologiczne systemy grzewcze oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kto może skorzystać z programu czyste Powietrze?

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Cele programu Czyste Powietrze

Główne cele programu Czyste Powietrze to redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Program składa się z kilku komponentów, w tym dotacji na termomodernizację, dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz preferencyjnych pożyczek na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Warto podkreślić, że program Czyste Powietrze ma długofalowe cele. Poprawa jakości powietrza to nie tylko kwestia ekologii, ale przede wszystkim zdrowia publicznego. Zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na nasze zdrowie, szczególnie układ oddechowy. Działania podejmowane w ramach programu mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

Nawet do 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze mogą pokrywać do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, że właściciel budynku musi pokryć tylko 10% wartości inwestycji. W przypadku osób o niższych dochodach istnieje również możliwość uzyskania dodatkowej dopłaty, która zwiększa wsparcie finansowe. Właściciele mogą również skorzystać z preferencyjnych pożyczek na remonty i modernizacje.

Program Czyste Powietrze oferuje wsparcie finansowe nie tylko dla termomodernizacji, ale także dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Właściciele mogą otrzymać dotacje na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Dzięki temu mogą produkować własną energię elektryczną lub ciepło, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Obowiązujące poziomy dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze:

Poziom podstawowy z dotacją 40% – przy dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł

Poziom podwyższony z dotacją 70% – przy dochodach (wymagane zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego):

Poziom najwyższy z dotacją 100% – przy dochodach (wymagane zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego):

Prefinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze+

Od 15 lipca 2022 wprowadzono nową możliwość przedpłaty inwestycji do 50% wysokości dotacji na określony zakres przedsięwzięcia, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.
Aby skorzystać z tej formy prefinansowania, konieczne jest złożenie wniosku wraz z umową z wykonawcą, który musi posiadać doświadczenie na rynku co najmniej przez 1 rok lub mieć udokumentowane wykonanie co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.

Opcja prefinansowania dostępna jest dla beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego lub najwyższego poziomu dotacji.
Okres realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Warto zauważyć, że koszty kwalifikowane nie obejmują podatku VAT.

Ta istotna zmiana dotyczy również wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu. Wprowadzono również zmianę, która zakazuje składania wniosków o płatność przed zawarciem umowy dotacji.

Na co dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:

Przedsięwzięcie polega na demontażu nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym oraz zakupie nowoczesnego źródła ciepła, które spełnia najwyższe normy jakości. Dodatkowo, w ramach tego projektu, mogą zostać przeprowadzone niezbędne prace instalacyjne. Istnieje również możliwość wyboru więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu:

Źródła ciepłe objęte dotacją z programu Czyste powietrze to:

Nabór do Programu Czyste Powietrze

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać przez cały rok, jednak środki finansowe są przyznawane w miarę dostępności, dlatego warto być odpowiednio przygotowanym i skorzystać z programu jak najszybciej.

Kompleksowa pomoc w pozyskaniu dofinansowania w ramach Programu Czyste powietrze

Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” może być łączone z innymi dotacjami, pożyczkami i ulgami, np. programami gminnymi/miast, termomodernizacyjnymi ulgami podatkowymi/inwestycyjnymi.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać najkorzystniejszą dla Ciebie formę dofinansowania i kompleksowo pomożemy Ci w uzyskaniu dotacji.